Voetentuin

voor stralende voeten & handen

Algemene voorwaarden uiterlijke verzorgingsbranche

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche. Deze tref je in de bijlage aan.

Ik ben aangesloten bij Provoet, onze brancheorganisatie. Via deze organisatie ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie, www.geschillencommissie.nl.

Nieuwe klanten vraag ik voorafgaand aan de eerste behandeling naar alle relevante informatie, die van belang is voor een goede behandeling bij de Voetentuin.

Het is in het belang van de klant zelf belangrijk dat deze die informatie zo volledig en naar waarheid vermeldt, zodat daar bij de behandeling rekening mee gehouden kan worden.

Bij twijfel adviseer ik de klant een arts te raadplegen.

Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt vastgesteld of de klant een risicopatiënt is. Tot de risicopatiënten behoren de: diabetici, reumatische, oncologische, spastische oudere en de verwaarloosde voeten. Risicopatiënten worden niet behandeld door de Voetentuin. Ik werk samen met gediplomeerde medisch pedicures voor de zorg van de voeten van risicopatiënten. De risicopatiënt wordt in overleg doorverwezen naar de juiste behandelaar (medisch pedicure, podotherapeut of huisarts).

Bij de diabetici verzorg ik niet de screening. Dit wordt door de huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts, diabetisch verpleegkundige of de podotherapeut gedaan.

Alle door de klant verstrekte informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Algemene voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche
Algemene voorwaarden Uiterlijke Verzorging.pdf (283.64KB)
Algemene voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche
Algemene voorwaarden Uiterlijke Verzorging.pdf (283.64KB)
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram