Voetentuin

voor stralende voeten & handen

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Het is niet uit te sluiten dat (enig deel van de) informatie onvolledig en/of niet up to date is.De Voetentuin sluit daarom iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct of indirect, ontstaan of voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze informatie.

Het is niet toegestaan om informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Voetentuin te kopiëren en/of te verspreiden, in welke vorm dan ook. Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden geëxploiteerd. De Voetentuin heeft geen zeggenschap over deze websites en zijn derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram