Voetentuin

voor stralende voeten & handen

Privacy wetgeving AVG

Pedicurepraktijk de Voetentuin wilt graag voldoen aan de nieuwe AVG richtlijnen. Ik wil je informeren hoe ik omga met jouw NAW-gegevens en waar ik ze voor gebruik. De belangrijkste wijziging is dat ik aantoonbaar moet kunnen maken dat ik toestemming heb om jouw gegevens te verzamelen.

Voetentuin en AVG

Betekenis: 
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
NAW= naam-adres-woonplaats
Compliant= voldoen aan de wetgeving

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat doet de Voetentuin om AVG compliant te zijn?

 • Op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde worden cliënt gegevens aan derden getoond of voor welk doel dan ook gedeeld met derden.

Tijdens jouw bezoek aan mijn praktijk voor bijvoorbeeld een intake gesprek of een behandeling leg ik diverse persoonlijke gegevens vast, zoals:

 • naam*
 • adres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • e-mail adres
 • geslacht
 • (medische) gegevens omtrent het probleem en de behandeling*

* Alleen als ik deze gegevens mag noteren, kan ik je voeten / handen behandelen.

Je hebt altijd de mogelijkheid om bij mij een copie van je eigen dossier op te vragen. Dit kan per:

 • aangetekende brief
 • tijdens jouw bezoek

Je eigen dossier opvragen per E-mail is om privacy redenen niet mogelijk.

Wat doet de Voetentuin met de verzamelde persoonsgegevens?

 • De gegevens met betrekking tot de behandeling van een persoon worden uitsluitend gebruikt als historie: hoe erg was het probleem op het moment dat je als cliënt bij de Voetentuin binnen kwam en hoe is de status van het probleem tijdens een vervolg behandeling.
 • Zodra een cliënt aangeeft geen gebruik meer te zullen maken van de diensten van de Voetentuin wordt het hele dossier verwijderd en alle gegevens vernietigd m.u.v. de gegevens voor de financiële en medische administratie.
 • De gegevens worden verzameld tijdens jouw behandeling, aanvraag/aanmelding via voetentuin@gmail.com, het contactformulier op www.voetentuin.nl, telefonisch.
 • De gegevens worden opgeslagen in Podofile (Footfit software) en gedeeld met Buro Coos (financiële administratie).

De Voetentuin en Nieuwsbrieven / mailingen

In het geval ik een nieuwsbrief en/of mailing naar mijn cliënten stuur zal elke cliënt een enig exemplaar ontvangen. Vanzelfsprekend plaats ik geen E-mail adressen in de Cc van een E-mail. 

De Voetentuin heeft jouw toestemming nodig!

De Voetentuin heeft voor de dagelijkse werkzaamheden jouw gegevens nodig. Voor het verwerken van jouw aanmelding, het geven van een goede behandeling, het geven van advies, het verzenden van bestellingen en het verbeteren van mijn producten en diensten.

Jouw gegevens zijn daarvoor erg belangrijk. Daarom heb ik jouw toestemming nodig. Je beslist zelf of je je gegevens wilt laten registreren.

Op het toestemmingsformulier kan je aangeven waarvoor je toestemming geeft door de optie(s) aan te kruisen waar je toestemming voor wilt geven.

Geef je geen toestemming voor het laten registreren van een deel of al jouw gegevens, dan hoef je de optie(s) niet aan te kruisen. Dit betekent dat jouw aanmelding niet meer door mij verwerkt kan worden en wij de gevraagde behandeling niet (volledig) kunnen geven. 

Je kan het toestemmingsformulier bij mij in de praktijk invullen tijdens de behandeling/afspraak of je vult het  formulier thuis in en neemt het mee bij de eerstvolgende behandeling/afspraak. (Het formulier kan je downloaden en zelf uitprinten. Het formulier ligt ook klaar bij mij in de praktijk om mee te nemen.)

Voor de belastingdienst is de Voetentuin verplicht jouw gegevens 7 jaar lang te bewaren in de financiële administratie, waarna ze worden verwijderd. Ik ben verplicht jouw medische gegevens te bewaren voor een periode van 20 jaar, na deze periode worden ze verwijderd.

De volledige Privacy Policy kan je vinden op mijn website. De privacy policy ligt in de praktijk ter inzage. Het is ook mogelijk op aanvraag de Privacy Policy op papier te ontvangen.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram